Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

REGULAMIN PROMOCJI „BEZPŁATNY TRANSPORT”

MARKET  DEKORACYJNO-BUDOWLANY PSB „MRÓWKA” Włocławek  

w dniach 03.03.2023r – 18.03.2023 r

 

I.  Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem Promocji jest Arteks sp. z o.o. właściciel Marketu PSB Mrówka ul. Łęgska 16,

87-800 Włocławek .                               

2.   Promocja obowiązuje w Markecie Dekoracyjno-Budowlanym PSB Mrówka we Włocławku .

3.   Promocja prowadzony będzie pod nazwą „ BEZPŁATNY TRANSPORT”.

4.   Promocja organizowany jest w dniach od 03.03. 2023 do 18.03.2023

5.   Regulamin promocji dostępny będzie w  Punkcie Obsługi Klienta Marketu Mrówka oraz na stronie

      internetowej www.mrowka.wloclawek.pl

     II.  Zasady udziału w Promocji

1.Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich reprezentujących osoby fizyczne i 

   podmioty gospodarcze, które dokonają zakupu towarów oferowanych klientom w markecie Mrówka we

   Włocławku za minimum 1000 PLN brutto mogą w godzinach 8:00 – 16:00 skorzystać z bezpłatnego

   transportu na terenie miasta Włocławka.

   Promocja  przeprowadzana będzie w dniach 03.03.202 do 18.03.2023

2. Zasady przeprowadzenia Promocji.

   Każdy klient, który dokona zakupów w Markecie Mrówka we Włocławku w czasie trwania promocji za

   kwotę minimum 1000 złotych brutto, ma prawo do skorzystania do bezpłatnego transportu zakupionych

   zakupionych towarów na terenie miasta Włocławka, transport w godzinach 8:00 – 16:00 w dniach:

   poniedziałek – piątek w okresie 03.03 – 18.03.2023 r

3.     Uczestnik Promocji nie ma możliwości wymiany kosztów transportu na środki pieniężne.

4.     W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Promocji, najbliżsi członkowie ich

    rodzin oraz osoby fizyczne świadczące pracę, usługi na rzecz – Arteks sp. z o.o. właściciela

    Marketu PSB Mrówka we Włocławku .

5. Zgodnie z ustawą RODO o ochronie danych osobowych, Organizator Promocji informuje uczestników,         

     że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez

     uczestnika zgody przez Market PSB Mrówka we Włocławku wyłącznie w związku z wykonaniem   

     postanowień niniejszego regulaminu.

     Każdy z uczestników Promocji na prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawianie                                                   

   V.  Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu i sposobu przeprowadzenia Promocji można składać    

    wyłącznie na piśmie w ciągu 3 dni od dnia zakupu, w siedzibie Organizatora Promocji :

    Arteks sp. z o.o. pod adresem: Market PSB MRÓWKA , ul. Łęgska 16 , 87-800 Włocławek .

    Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, oraz adres składającego reklamacje, jak   

    również jej opis i powód oraz winna być przekazana osobiście na adres wskazany powyżej.   

    Forma pisemna zgłaszania reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

2. Pisemne reklamacje, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

 

1. Dochodzenie roszczeń przysługuje uczestnikom konkursu zgodnie z postanowieniami procedury   

    reklamacyjnej określonej w niniejszym regulaminie.

      2. Czas trwania Promocji może zostać zmieniony decyzją Organizatora Promocji .

      3. Niniejszy regulamin  obowiązuje w okresie trwania niniejszej Promocji.

      4. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

      5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisu                        

           Kodeksu Cywilnego.

6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.                

    Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

                                                                                 Organizator Promocji

                                                                                   ARTEKS  sp. z o.o.