Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

REGULAMIN PROMOCJI „RATY 0 %”

MARKET  DEKORACYJNO-BUDOWLANY PSB „MRÓWKA” Włocławek  

w dniach 03.03.2023r – 18.03.2023 r

 

I.  Postanowienia ogólne

1.      Organizatorem Promocji jest Arteks sp. z o.o. właściciel Marketu PSB Mrówka ul. Łęgska 16, 87-800 Włocławek oraz Santander Consumer Bank                              

2.   Promocja obowiązuje w Markecie Dekoracyjno-Budowlanym PSB Mrówka we Włocławku .

3.   Promocja prowadzony będzie pod nazwą „RATY 0%”.

4.   Promocja organizowana jest w dniach od 03.11.2023 do 18.11.2023 r

5.   Regulamin promocji dostępny będzie w Punkcie Obsługi Klienta Marketu Mrówka oraz na stronie internetowej www.mrowka.wloclawek.pl

     II.  Zasady udziału w Promocji

1.Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich reprezentujących osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, które dokonają zakupu towarów oferowanych klientom w markecie Mrówka we

   Włocławku za maksimum 2000 PLN brutto mogą skorzystać z zakupu ratalnego na zasadach „6 rat z oprocentowaniem 0%”, współorganizatorem jest Santander Consumer Bank

   Promocja przeprowadzana będzie w dniach 03.03.202 do 18.03.2023

2. Zasady przeprowadzenia Promocji.

   Każdy klient, który dokona zakupów w Markecie Mrówka we Włocławku w czasie trwania promocji towarów na kwotę maksimum 2000 złotych brutto, ma prawo do skorzystania z zakupu

   ratalnego na zasadach: „6 rat z oprocentowaniem 0%”, promocja jest przeprowadzana przy współudziale Santander Consumer Bank, a kredyt udzielany jest na zasadach banku.

   Promocja trwa w okresie od 03.11. do 18.11.2023 r

3.      W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Promocji, najbliżsi członkowie ich rodzin oraz osoby fizyczne świadczące pracę, usługi na rzecz – Arteks sp. z o.o. właściciela Marketu PSB Mrówka we Włocławku .

5. Zgodnie z ustawą RODO o ochronie danych osobowych, Organizator Promocji informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika zgody przez Market PSB Mrówka we Włocławku wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu. Każdy z uczestników Promocji na prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawianie                                                   

   V.  Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu i sposobu przeprowadzenia Promocji można składać wyłącznie na piśmie w ciągu 3 dni od dnia zakupu, w siedzibie Organizatora Promocji: Arteks sp. z o.o. pod adresem: Market PSB MRÓWKA , ul. Łęgska 16 , 87-800 Włocławek .

    Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, oraz adres składającego reklamacje, jak również jej opis i powód oraz winna być przekazana osobiście na adres wskazany powyżej.  Forma pisemna zgłaszania reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

2. Pisemne reklamacje, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Dochodzenie roszczeń przysługuje uczestnikom konkursu zgodnie z postanowieniami procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym regulaminie.

      2. Czas trwania Promocji może zostać zmieniony decyzją Organizatora Promocji .

      3. Niniejszy regulamin  obowiązuje w okresie trwania niniejszej Promocji.

      4. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

      5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego.

6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.                

    Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

                                                                                 Organizator Promocji

                                                                                   ARTEKS  sp. z o.o.